Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyi  

Azərbaycan
English

Русский

www.bsuhl.edu.az


Baş səhifə
Direktorluq
Kafedralar
Metodbirləşmələr
Müəllimlərimiz
Nəşrlər
Məqalələr
Tədbirlər
Uğurlarımız
Beynəlxalq əlaqələr
Kompleksə qəbul
1Tədris kursları
Dərnəklər
Foto albom
Sınaq imtahanları
Xəbərlər

 

 

 

 

 

Kafedralar

BSU Məktəb-Lisey Kompleksində fəaliyyət göstərən kafedralar Bakı Slavyan Univrsitetinin rektoru, professor K. M. Abdullayevin 07 dekabr 2011-ci il tarixdə imzaladığı 28 saylı əmrlə Məktəb-Lisey Kompleksinin metodbirləşmələrinin bazası əsasında yaradılmış, kafedraların Əsasnaməsi BSU-nun Elmi Şurasının 30 dekabr 2011-ci il tarixli iclasında (24 saylı protokol) müzakirə və təsdiq edilmişdir.

Kafedraların fəaliyyət istiqəmətləri, əsasən, aşağıdakılardır:

 • BSU-nun müvafiq qurumları ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərmək;
 • fənlər üzrə təqvim-tematik planların tərtibi, müzakirəsi və təsdiqi;
 • fakültativ məşğələlərin, seçmə fənlərin, tədris kursları proqramlarının tərtib edilib pedaqoji şuranın müzakirəsinə verilməsi;
 • müəllimlərin elmi-metodik işlərinin müzakirə və təsdiqi;
 • Komleksdə fənlərin yüksək səviyyədə tədrisinın təşkilı;
 • uyğun fənlərlə bağlı müəllim və şagirdlərin respublika üzrə keçirilən yarış və müsabiqələrdə iştirakının təmin edilməsi;
 • sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili və keçirilməsi;
 • MLK müəllimlərinin iştirakı ilə metodik vəsaitlərin hazırlanması;
 • yoxlama yazı işlərinin, test tapşırıqlarının, sinifdənxaric oxu materiallarının, sorğu və imtahan tapşırıqlarının tərtib və təsdiq edilməsi;
 • açıq dərslər, qarşılıqlı dərs dinləmələrinin təşkili;
 • tədris proqramları, dərsliklər, dərs vəsaitləri, fənn kurrikulumlarının materiallarının öyrənilməsi və dərs prosesində istifadəsi üçün tövsiyələrin hazırlanması;
 • fənlərin tədrisi zamanı qarşıya çıxa biləcək problemli məsələlərin həlli.
 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

Kafedra müdiri:
Məmmədov Akif Güləli oğlu

 

Riyaziyyat-informatika kafedrası

Kafedra müdiri:
Vahubova İlhamə Gülmirzə qızı

 

Rus dili və ədəbiyyatı kafedrası

Kafedra müdiri:
Şirməhəmmədova İradə Məclum qızı

 
Xarici dillər kafedrası

Kafedra müdiri:
Allahverdiyeva Aliyə Rüstəm qızı


 

 
 

 

 
© 2014 Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksi