Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyi  

Azərbaycan
English

Русский

www.bsuhl.edu.az


Baş səhifə
Direktorluq
Kafedralar
Metodbirləşmələr
Müəllimlərimiz
Nəşrlər
Məqalələr
Tədbirlər
Uğurlarımız
Beynəlxalq əlaqələr
Kompleksə qəbul
Dərnəklər
Foto albom
Xəbərlər

 

 

 

 

 

Müəllimlərimiz

Məmmədov Akif Güləli oğlu
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

1975-ci ildə V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərərək, orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi ixtisası almışdır. 1975-1981-ci illərdə Puşkin (indiki Biləsuvar) rayonunda, 1981-1991-ci illərdə Respublika internat-məktəbində ixtisası üzrə işləmişdir. 1991-1992-ci illərdə Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda(İndi Təhsil Problemləri İnstitutu) professor Əziz Əfəndizadənin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan dilinin tədrisi şöbəsində baş elmi işçı kimi çalışmışdır. 1991-ci ildən 2007-ci ilə kimi Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalında şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1987-ci ildə professor Bəşir Əhmədovun rəhbərliyi altında “Orfoqrafiya təlimində etimoloji təhlildən istıfadə (V-VIII siniflərin materialları əsasında)” adlı dissertasiya müdafiə edərək Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1991-1994-cü illərdə Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (indiki Təhsil Problemləri İnstitutu) ixtisaslaşmış müdafıə şurasının üzvü olmuşdur.
1996-1998-ci illərdə “Mütərcim” jurnalında məsul katib və redaktor vəzifələrində çalışmışdır.
1996-cı ildən indiyə kimi “Turan” humanitar liseyində (indi BSUnun Məktəb-Lisey Kompleksi) direktor müavini, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, fənn metodbirləşməsinin sədri və metodist kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2009-cu ildən BSU-nun Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının (indiki Müasir Azərbaycan dili)dosentidir.
Aşağıdakı kiitabların və elmi, elmi-metodik məqalələrin müəllifidir:
Kitabları:
1. Orfoqrafiya təlimində etimoloji təhlildən istifadənin yolları (metodik tövsiyə) – Bakı, 1986
2. Y-XI siniflərdə Azərbaycan dilindən proqram materiallarının bölgüsü – Bakı, 1993
3. Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan testlər- Bakı, 1996
4. Azərbaycan dili (Ümumtəhsil məktəblərini Azərbaycan dilində bitirmiş ali məktəb tələbələri üçün eksperimental dərslik), I kitab, 1997 (kollektivlə)
5. Azərbaycan dili, ali məktəb tələbələri üçün dərslik, 2005 (kollektivlə)
6. X sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi (metodik tövsiyə), Bakı – 2012

Əsas jurnal məqalələri:
1. “Törəmə sadə sözlər haqqında” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1980, №4)
2. “Düzgün yazı təlmində etimoloji təhlildən istifadə” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1981, №4)
3. “Etimoloji təhlil linqvistik təhlilin növlərindən biri kimi” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1983, №2)
4. “Şagirdlərdə orfoqrafik normaların tarixiliyinə dair təsəvvürlərin formalaşdırılmasına dair” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1984, №3)
5. “Etomoloji xarakterli səhvlər və onların aradan qaldırılması yolları” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1986, №1)
6. “Məktəblinin etimoloji lüğəti” (“Ana sözü”, 1991, №4-6)
7. “Problemləri birgə həll etmək lazımdır” (“Ana sözü”, 1991, №9-10)
8. “Problemlər, vəzifələr. . . ” (“Ana sözü”, 1991, №11-12)
9. “Suallar və cavablar” (“Ana sözü”, 1992, №1-2)
10. “Müəllimin əsas silahı” (“Ana sözü”, 1992, №3-4)
11. “Günahkar kimdir? Və ya dilimizi niyə öyrədə bilmirik?” (“Ana sözü”, 1993, №1-6)
12. “Dərslər, müşahidələr, mülahizələr” (“Ana sözü”, 1991, №7-8)
13. “Qiymət normaları bu günün gözü ilə” (“Ana sözü”, 1995, №1-6)
14. “Test. . . test. . . test” (“Ana sözü”, 1995, №1-6)
15“Qoy məktəbli mübahisə mədəniyyətinə yiyələnsin” (“Ana sözü”, 1996, №2)
16. “Dərslikərdə leksik və qrammatik şəkilçilərin sərhədinə dair” (“Ana sözü”, 1996, №4)
17. “Nitq hissəsi ilə söz arasında bərabərlik işarəsi qoymaq olarmı? Və ya şagirdi çaşdıran nədir?” (“Ana sözü”, 1996, №4)
18. “Öyrədən və düşündürən dərslik” (“Ana sözü”, 1996, №5)
19. “Günahkar təkcə metod deyil” (“Azərbaycan məktəbi”, 1996, №5-6)
20. “Dərs. . . 45 dəqiqəli aləm” (“Ana sözü”, 1996, №5-6)
21. “İstəyirəm sübut edəm ki. . . ” (“Ana sözü”, 1996, №5-6)
22. “Ürəkdən su içən əsər” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1997, №1)
23. “Qoşma idarə edirmi?” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1997, № 2)
24. “Dilin və ədəbiyyatın inkişafı tərcüməsiz mümkün deyil” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1997, №3)
25. “Müəllim üçün etibarlı bələdçi” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1997, №3)
26. “Ədəbiyyat testlərdə” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, №1)
27. “Müəllim ömründən yarpaqlar” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, №2)
28. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, №2)
29. “Qrammatik sual təlimdə vasitə kimi” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, № 3)
30. “Məllim nəyə istinad etməlidir?” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, №4)
31. “Sintaktik təhlildə bəzi məqamlar” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1999, №2)
32. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1999, №3)
33. “Yeni qiymət sistemi: ilk addımlar” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1999, №3)
34. “Müəllim xalqın mənəvi sərvətidir” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1999, №3)
35. “Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində Azərbaycan dilindən proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1999, №4)
36. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2000, №3)
37. “Bədiiliyin fonetik səviyyədə ifadəsi” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2000, №3)
38. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2000, №4)
39. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2001, №1)
40. “Bir dərsdən öyrəndiklərimiz” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2001, №1)
41. “Bir dərsin uğuru” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2001, №3)
42. “APİ-nin filologiya fakültəsinin dekanı H. Balıyevlə müsahibə” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2001, №4)
43. “Axtardığımız və tapdığımız suallar” (“Mütərcim”, 2001, №3-4)
44. “Kədərə köklənmiş qələm” (“Mütərcim”, 2001, №3-4)
45. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2002, № 1)
46. “Azərbaycan dili dərslərində interaktiv təlim metodları” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2002, №2)
47. “Müasir dərs ciddi hazırlıq tələb edir” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2002, №3)
48. “Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2002, №3)
49. “Şərəfli yolun yolçusu” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2002, №4)
50. “Qəbul komissiyasının testlərində bəzi sintaktik məsələlər” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2003, №1)
51. ”Yeni dərsliklər və “yeniliklər” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2004, №1)
52. ”Zəhmətlə yoğrulmuş müəllim ömrü” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2004, №1)
53. ”Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2004, №3)
54. ”Həqiqəti danmaq – bu, elmdə yenilik etmək deyil” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2004, №4)
55. ”Suallara cavab” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2005, №1)
56. “Ümumtəhsil məktəblərinin Y-XI sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dilindən proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2005, №3)

57. ”Qəlbinin hərarəti ilə ətrafa nur çiləyən insan” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2006, №2)
58. ”Yeni qəbul proqramı: Azərbaycan dili” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2007, № 1)
59. ”Rus bölmələrində Azərbaycan dilindən qəbul proqramı” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2007, №2)
60. ”Orfoqrafiya lüğəti: uğurlar, ziddiyyətli məqamlar” (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2008, №1)
61. ”Azərbaycan dili dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə” (“BSU-nun elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası”, 2009, №1)
62. ”Orfoqrafiya lüğəti: uğurlar, ziddiyyətli məqamlar” (“Mütərcim” ədəbi, elmi, tərcümə jurnalı, 2010, №1, səh. 189-191)
63. ”Fonetik bilik və bacarıqların tədrisi metodikası” (“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, Bakı, 2010, №2, səh. 263 - 269)
64. “X sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi. I məqalə”. (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2010, №1, səh. 31-42)
65. “X sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi. II məqalə”. (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2010, № 2, səh. 38-46)
66. “X sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi. III məqalə”. (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2010, № 3, səh. 40-49)
67. “X sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi. IV məqalə”. (“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 2011, № 1, səh. 17-24 

Lisey nəşrləri


F.M. Fəttayev. Həndəsə-8
(VIII siniflər üçün dərs vəsaiti). – Bakı: Mütərcim, 2005. – 176 səh.

 
 

 
© 2014 Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksi